Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Manuál pro autory – Blogy

Průvodce modulem Blogy
1.    Jak se dostanu na Blogy Metodického portálu?
2.    Musím se registrovat?
3.    Co najdu na titulní stránce Blogů?
4.    Jak si založím blog?
5.    Jak se píše blog?
6.    Jak vytvořím nový příspěvek?
7.    Jak přiložím k příspěvku soubor?
8.    Kde se zobrazí můj příspěvek?
9.    Na koho se mohu obrátit v případě potíží?
10.    Kde všude mohu publikovat?
11.    Pod jakou licencí jsou Blogy publikovány?
12.    Jaká jsou pravidla dodržování autorských práv?

Tento manuál vznikl jako podpora a pomoc pro autory blogů. Manuál nabízí formou otázek a odpovědí informace podstatné pro publikování příspěvků na Metodickém portálu v modulu Blogy. Manuál vám bude sloužit jako základní příručka nutná k úspěšné orientaci v prostředí a administraci blogů na Metodickém portálu.

1. Jak se dostanu na Blogy Metodického portálu?
V horní liště libovolné stránky na Metodickém portálu vyberte BLOGY,  nebo ve svém vyhledávači zadejte URL adresu http://blogy.rvp.cz.

2.    Musím se registrovat?

Blog obr1

2.1 ANO (doporučujeme)
Nejste registrovaný/á na Metodickém portálu a chcete využívat všech dostupných možností nejen Blogů, ale i ostatních modulů? Doporučujeme vám tedy, abyste si registraci vytvořili. Zaregistrovat se můžete buď přímo v modulu, vpravo na titulní stránce Blogů http://blogy.rvp.cz, nebo na adrese http://uzivatele.rvp.cz. Zde si zároveň můžete vytvořit váš osobní profil.

2.2 NE, pokud jste registrovaní na rvp.cz

Jste-li již registrovaní v jiném modulu Metodického portálu, pak jste automaticky přihlášeni i v modulu Blogy. Uživatel své přihlášení zjistí v pravé horní části na titulní straně Blogů, stejně jako je tomu v ostatních modulech.

2.3 NE
Pokud nechcete využívat všech funkcí a možností, které nabízí modul Blogy, není potřeba se registrovat. V tomto případě ovšem ztrácíte možnost komentovat blogy a mnoho dalších možností, které jsou pouze pro registrované uživatele.

3. Co najdu na titulní stránce Blogů?

3.1. Horní modrá lišta modulů Metodického portálu

Blogy_autori1

3.2. Přihlásit se, Registrovat

Blogy_autori2
3.3. Pokročilé vyhledávání

Blogy_autori3
3.4.  Titulní strana Blogů
•    Seznam Blogů – celkový seznam blogů, které jsou v modulu publikovány
•    VIP blogy
•    Blogeři – seznam všech blogerů
•    založit nový blog
•    archiv příspěvků
•    aktuální seznam nových blogových příspěvků
•    Aktuality, Aktuální čísla a Informace pro uživatele

4. Jak si založím blog?
Vlastní blog si snadno založíte přímo na titulní straně Blogů v záložce Založit nový blog.
Příklad: Chci si založit blog s názvem „Můj blog“.
•    pod Doménu blogu napíšete do políčka mujblog (doména blogu se píše bez mezer a diakritiky),
•    pod Název blogu napíšete název blogu tak, jak chcete, aby se v modulu zobrazoval, tedy v tomto případě „Můj blog“,
•    kliknete na Vytvořit blog.

Blogy-obr62

5. Jak se píše blog?
K psaní blogů je používán editační systém WordPress. V pravém horním rámečku pod přihlášením se dostanete do Administrace, kde se objeví tři Nástěnky:
I) Nástěnka vlevo:
•    Nástěnka obsahuje: Nástěnku a Moje blogy.
•    Příspěvky obsahují: Upravit, Vytvořit příspěvek, Štítky, Rubriky
•    Média obsahují: Knihovnu médií, Nahrát soubor
II) Nástěnka uprostřed zobrazuje Přehled příspěvků a Nejnovější komentáře
III) Nástěnka vpravo umožňuje rychlý přístup pro vytvoření Rychlého příspěvku, pod ní jsou umístěny nejnovější koncepty.

Blogy_autori4

Vaše příspěvky v blozích rozdělujte na perex (krátký motivační text na začátku příspěvku – zvýrazněno na následujícím obrázku) a samotný text. Toto oddělení je v textu patrné i vizuálně.

Jinak se totiž ve výpisu článků zobrazí celý text příspěvku a výpis se stává nepřehledným. Toto rozdělení se vytváří velmi jednoduše – v místě, kde končí perex, kliknete v editoru na tlačítko pro pokračování textu (čtvrté zprava).

6. Jak vytvořím nový příspěvek?
V editačním oknu napíšete text příspěvku.

Blogy_autori5
Pod editačním oknem je možnost zaškrtnout či odškrtnout povolení k přidávání komentářů k vašemu blogu.

7. Jak přiložím k příspěvku soubor?

•    Soubor nahrajete přes Média -> Nahrát soubor.

•    Soubor se objeví v Knihovně médií. Po kliknutí na Upravit u každého souboru zadáte jeho název, titulek a popis. Na stránce jsou také URL soubory, které se vám hodí, pokud potřebujete poslat adresu souboru třeba mailem. V editoru stránky najedete kurzorem tam, kde chcete mít odkaz. Pozor, neoznačujte text, ze kterého chcete odkaz mít, tyto odkazy fungují jinak.

•    Kliknete na hvězdičku (poslední ikona) v sekci Nahrát/vložit nad editorem.

•    V záložce Knihovna médií si najdete váš soubor a kliknete na Zobrazit.

Blogy_autori6

•    Kliknete na URL souboru nebo URL příspěvku. To první znamená, že po kliknutí se soubor rovnou stáhne, to druhé, že po kliknutí se zobrazí stránka, kde je titulek, název a popis, a odtud se dá soubor stáhnout.

•    Na závěr kliknete na Vložit do příspěvku.

•    Odkaz se vytvoří s textem, který je zadaný v kolonce Název. Vše, co sem zadáte, se zde bude zobrazovat i příště. Pokud chcete, aby měl odkaz jiný text, než je název souboru, pole neměňte a text odkazu upravte dodatečně. To se týká například příloh v .pdf a .doc.

8. Kde se zobrazí můj příspěvek?

•    Na Nástěnce v editačním prostředí – Moje příspěvky.

Blogy_autori7

•    V samotném blogu (toto je však pouze náhled, který vám v administraci zobrazí, jak bude váš příspěvek vypadat).

Blogy_autori8

•    Na titulní straně Blogů (nejnovější příspěvky).

Blogy_autori9

9.  Na koho se mohu obrátit v případě potíží?

V Digifoliu existuje Helpfolio, které pomáhá uživatelům s případnými potížemi s ovládáním systému.

Pomoc vám také mohou poskytnout:

vedoucí referátu Metodického portálu RVP.CZ
Ivo Krobot
ivo.krobot@nuv.cz

+420 274 022 614

10.    Pod jakou licencí jsou články publikovány?

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons, což znamená, že je můžete stahovat, šířit a upravovat v případě, že uvedete autora, zachováte licenci a nebudete je využívat ke komerčním účelům. Zde najdete veškeré informace o této licenci.

11.    Jaká jsou pravidla dodržování autorských práv?

U jiných než autorských objektů (texty, fotky, obrázky, ilustrace…) musí být uvedené přesné bibliografické údaje.

TEXTY
Monografické publikace
VALENTA, Josef. Učíme (se) komunikovat: Metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. 1. vyd. Kladno : Občanské sdruženi AISIS, 2005. ISBN 8023945149. Kapitola 2.2, s. 21.

Sborníky
DE MAN, Paul. Rétorika temporality. In Umění, krása, šeredno: texty z estetiky 20. století. ZUSKA, Vlastimil. Praha : Karolinum, 2003. Ironie. s. 117 – 154. ISBN 8024605406. s. 147.

Časopisy
MORKES, František. Kořeny moderní školy a pedagogiky. Učitelské noviny. 2006, č. 6, s. 16 – 17. ISSN 01395718.

CD-ROM
Lidské tělo 2.0: interaktivní průvodce anatomií lidského těla – odpovídá učivu Základní školy [CD-ROM]. Praha : BSP Praha s. r. o., 2003 [cit. 2007-12-03]. Adresář: QUIZ/ARMS/qzar0012.png.

WEBOVÉ STRÁNKY
NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. Idnes.cz: Školská reforma: „Při hodině dobrý učitel jen nemele“ [online]. 26. října 2007 12:21. [cit. 2007-12-03]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/skolska-reforma-pri-hodine-dobry-ucitel-jen-nemele-fs9-/studium.asp?c=A071026_115854_studium_bar>.

OBRÁZKY
Obrazový materiál není možné použít ke komerčním účelům (autorovi je vyplacen honorář) bez souhlasu autora, nebo nakladatelství.

Obrazový materiál je možné čerpat bez omezení z webových stránek označených licencí Creative Commons, Public domain a Royalty free apod., které zaručují, že můžete obsah využít bez omezení.

Při použití obrazového materiálu z webových stránek označených licencí Public domain nebo Royalty free je nutné uvést (přímo u daného obrázku, nebo na konci materiálu) přesný zdrojový odkaz neboli URL adresu na konkrétní stránku, ze které byl daný obrázek čerpán.

Obrazový materiál klipart z nabídky Microsoft Office není možné využívat ke komerčním účelům.

Doporučené rozlišení obrazového materiálu 800 x 600 px.
Doporučená maximální velikost obrazového materiálu 250 kB.

Doporučujeme Otevřené galerie, kde jsou uveřejněna díla s otevřenou licencí.

Openphotohttp://www.openphoto.net/
PDphotohttp://pdphoto.org/
Wikimedia Commonshttp://commons.wikimedia.org/wiki/
Gimp Savvyhttp://gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE
Tripod Image Gallery http://build.tripod.lycos.com/imagebrowser/photos/
National Park Service (NPS)http://www.nps.gov/yell/press/images/
Visipixhttp://www.visipix.com/
Visual Dictionary Onlinehttp://visual.merriam-webster.com
Living Archives Collections http://livingarchives.ca/node/318