Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Jak funguje editační prostředí?

Editační prostředí naleznete po registraci/přihlášení na této adrese: http://clanky.rvp.cz/wp-admin.

Všechny metodické články procházejí obsahovou recenzí, kterou zajišťují odborní recenzenti z praxe i akademických institucí. Na konci recenzního řízení projde článek jazykovou korekturou a editací.

Systém recenzního řízení garantuje kvalitu článků nejen z hlediska obsahu, ale i míry inovace v oblasti vzdělávání. Ke zvyšování kvality a využitelnosti článků přispívá také hodnocení uživatelů portálu – ti mají možnost vlastním hodnocením (prostřednictvím hvězdiček a komentářů) poskytnout autorovi zpětnou vazbu.

Vkládání článků je založeno na vyplňování kolonek z přednastavených možností. K orientaci v nabízených položkách slouží nápovědy. Po vyplnění všech povinných položek, po vytvoření a uložení článku jej předáte ke schválení. Dalším krokem je posouzení vhodnosti článku pro Metodický portál RVP.CZ, dodržení autorských práv a úplnost článku z formálního a grafického hlediska. Když je vše v pořádku, je článek předán recenzentovi.

Pokud recenzent doporučí publikaci bez připomínek, článek putuje k editorům k jazykové korektuře a editaci. Následně je koordinátorem modulu publikován. V případě, že článek v některých parametrech nevyhovuje požadavkům Metodického portálu RVP.CZ, je autor vyzván k jeho úpravě. Upravený článek autor vrátí znovu k recenznímu řízení a celý proces se opakuje. Připomínkování článku se může opakovat maximálně 3krát. V případě, že materiál nevyhovuje požadavkům modulu Články, ale svým charakterem patří jinam, bude autorovi nabídnuta možnost publikování materiálu v jiných modulech Metodického portálu RVP.CZ (DUM, DIGIFOLIO, WIKI).

Všechny kroky od vložení článku až po jeho publikaci může autor průběžně sledovat v rámci svého přihlášení v administračním rozhraní. O všech událostech je autor současně informován prostřednictvím automatizovaných emailů.

Standardní doba od vložení článku do editačního prostředí po jeho uveřejnění na Metodickém portálu RVP.CZ se pohybuje v závislosti na předchozích bodech v rozmezí 2 až 6 měsíců.