Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Pro autory 

Specifika teoretických článků

Teoretický článek (odborný článek) zobecňuje fakta, a vytváří tak kvalitní základnu pro praxi. Teoretické články obvykle pracují s informacemi z různých zdrojů. Teoretický článek může obsahovat předpoklad, analýzu, diskusi, argumentaci a z nich plynoucí závěry.

Vytvoření teoretického článku vyžaduje určité znalosti a pedagogickou zkušenost. Ideálním teoretickým článkem je inspirativní a motivující text, podporující tvořivé přístupy a řešení. Text, který propojuje pedagogickou teorii s praxí, klade neobvyklé otázky a hledá inovativní odpovědi.

Pro inspiraci doporučujeme podívat se na již publikované články.

Teoretické články:

  • Respektují obecná pravidla tvorby odborného textu.
  • Jsou určeny především pedagogům, ale zpravidla mají přesah i mimo prostředí škol.
  • Souvisí s aktuálními tématy vzdělávání, především s otázkami školské reformy.
  • Mají garantovaný obsah, zaručený redakčním systémem a recenzenty.