Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Pro autory 

Jaké funkce lze z textového editoru využít pro další formátování?

3.2.2.

Odrážky a číslování – Umožňují označit a oddělit, nebo číslem rozdělit po sobě jdoucí části textu.

Tučné písmo, kurziva a přeškrtnuté písmo – Umožňuje v textu viditelně označit důležité místo (citát apod.)

Zarovnání – Touto funkcí upravíte text do vámi požadovaného tvaru.

Formát – Nabízí využití tří úrovní nadpisů. Funkci využijte po označení části textu (nadpisu).

Odsazení – Pomocí této funkce posunete vyznačený blok textu o krok doprava nebo doleva.

Blok citace – Zalomí vyznačený odstavec jako blok citace.

Krok zpět/dopředu – Volbou této funkce se můžete posunout o krok ve Vašich úpravách textu.

Vložit/upravit/zrušit odkaz – Tato funkce umožňuje vložit do textu odkazy na internetové stránky nebo odkaz do jiné části článku.

Tabulka – Pomocí této funkce můžete do textu vložit jednoduchou tabulku.

Zrušit formátování – Ve vybraném bloku textu zruší Vámi nastavené formátování.

Index – V části, kde je umístněn kurzor, umožňuje vložit číslo horního a dolního indexu (index citace, obrázku apod.)

Speciální znaky – Tato funkce nabízí do textu vložit vybrané speciální znaky.

HTML – Umožňuje kontrolovat a měnit HTML kód textu. Využijte pouze v případě, že HTML kódu rozumíte.