Manuál pro autory – Digifolio (projekt METODIKA II)

Manuál pro autory – Digifolio

1.    K čemu digitální portfolio slouží?
2.    Co musím udělat, než začnu tvořit své Digifolio?
3.    Jak mám postupovat při tvorbě Digifolia?
4.    Co je to pohled?
5.    Na koho se mohu obrátit?
6.    Kde všude mohu publikovat?
7.    Pod jakou licencí jsou materiály publikovány?
8.    Jaká jsou pravidla dodržování autorských práv?

Tento manuál vznikl jako podpora a pomoc pro autory Digifolia. Manuál nabízí formou otázek a odpovědí informace podstatné pro tvorbu digitálního portfolia na Metodickém portálu v modulu Digifolio. Manuál vám bude sloužit jako základní příručka nutná k úspěšné orientaci v Digifoliu v prostředí Metodického portálu.

1.  K čemu digitální portfolio slouží?

Jedná se o modul, jehož funkce jsou především zaměřeny na samotného uživatele. Ten zde bude mít možnost založit si vlastní digitální portfolio. Díky struktuře digifolia má uživatel možnost sledovat svůj vlastní profesní vývoj a taktéž plánovat svoje budoucí cíle. Celkově má digifolio sloužit k autoevaluaci učitele a růstu jeho profesních kvalit. Digitální portfolio je nabídnuto jak jednotlivcům, tak i týmům, popřípadě školám k jejich dalšímu využití.
Digifolio v rámci Metodického portálu učitelům i školám a pg týmům nabízí:
• možnost zpracování vlastního online CV či portfolia školy
• mapování osobního a profesního rozvoje a růstu se snadnou archivací a přenositelností
• prostor pro sdílení myšlenek, materiálů i pracovních výsledků
• zázemí pro vznik virtuálních pracovních týmů

2. Co musím udělat, než začnu tvořit své Digifolio?

2.1 Jak se dostanu do prostředí Digifolia?

V horní liště libovolné stránky na Metodickém portálu vyberte DIGIFOLIO, nebo ve svém vyhledávači zadejte URL adresu http://digifolio.rvp.cz.

2.2. Musím se registrovat?

Chcete-li aktivně tvořit své Digifolio, je nutné se zaregistrovat. Neregistrovaní uživatelé sice mají možnost nahlížet do portfolií ostatních, ale pouze v případě, že ostatní uživatelé toto povolili (nastavili přístup veřejnosti).
Pakliže jste se ještě neregistroval/a v žádné části Metodického portálu, je nutné si registraci vytvořit. Zaregistrovat se můžete na adrese http://uzivatele.rvp.cz. Zde si zároveň můžete vytvořit váš osobní profil.
Registrací získáte možnost ukládat do Digifolia informace, vytvářet z nich pohledy, přispívat do fór, stávat se členy tematických skupin, propojovat svou činnost na portálu do svého Digifolia a mnoho dalších výhod i v jiných modulech Metodického portálu.

2.3 Jak se do Digifolia přihlásím?
Po vyhledání stránky http://digifolio.rvp.cz se zobrazí přihlašovací okno. Do něj vepište své jméno (podle pravidel portálu jde o vaši emailovou adresu) a heslo. V případě, že jste své heslo zapomněli, nechte si nové heslo zaslat z adresy http://uzivatele.rvp.cz/zapomenute-heslo.

3.    Jak mám postupovat při tvorbě Digifolia?

3.1 Čím a jak mám začít? digi 1
Pakliže jste v Digifoliu poprvé, je velmi rozumné se držet horní lišty záložek Digifolia a postupovat v nich zleva doprava. Činnost v rámci Digifolia lze rozdělit do dvou hlavních částí:
–    ukládání (tvorba) informací
–    prezentovaní informací
První záložkou zleva je „Domů“. Je to jediná stránka, na které nemůžete vyvíjet žádnou vlastní činnost. Jedná se o zrcadlo aktivit na digifolio.rvp.cz a slouží vám i novým návštěvníkům modulu jako zdroj informací.

Další záložkou je „Profil“. Je to hlavní složka tvorby informací. Po otevření profilu se automaticky otevře záložka „Upravit profil“. Postupujte systematicky záložkami „O mně“, „Kontaktní údaje“, „Zasílání zpráv“ a „Obecné“ a v předem připravených kolonkách vyplňte informace. Nezapomeňte po vyplnění každé záložky kliknout na Uložit profil.digi2

V tomto bodě je vhodné zdůraznit, že informace, které kamkoliv v Profilu napíšete, nejsou veřejné. Veřejnými se stávají až v momentě publikování, které je plně pod vaší kontrolou.
V záložce „Obrázky profilu“ (následuje směrem doprava od „Upravit profil“) můžete nahrát až 5 různých obrázků, kterými chcete být zobrazováni v modulu Digifolio. Jeden z nich nastavte jako výchozí – bude fungovat jako hlavní ikona vašeho profilu a bude se zobrazovat ostatním uživatelům. Na různých místech portfolia budete mít možnost zvolit různé verze obrázků. Velikost obrázků se musí pohybovat mezi 16×16 až 1024×1024 pixelů. Není nutné, aby byl čtvercový, ale nesmí přesáhnout uvedené hranice velikosti.
V tuto chvíli byste měli mít splněny minimální požadavky na profilové informace Digifolia.

3.2 Jak doplním profilové informace v plném rozsahu?

V záložce „Profil“ klikněte na podzáložku „Můj životopis“. Naleznete zde několik kolonek s předpřipraveným oknem k vyplnění a několik položek s tlačítkem Přidat.
Postupujete-li odshora, jako první naleznete „Úvodní dopis“. Zde můžete připravit zprávu pro ostatní uživatele, kteří si chtějí váš životopis prohlédnout. V kolonce „Zájmy“ se můžete rozepsat o svých koníčcích a volnočasových aktivitách. Nezapomeňte vždy kliknout na Uložit!
„Kontaktní údaje“ jsou převzaty z předchozí záložky „Upravit profil“ a můžete je zde upravit nebo doplnit stisknutím Upravit profil. Vyplňte také „Osobní údaje“ a nezapomeňte je Uložit.
Dalších 5 položek funguje na principu přidávání informací pomocí tlačítka Přidat. Po jeho stisknutí se zobrazí formulář s připravenými kolonkami, které jednoduše vyplníte a stisknete Uložit. Chcete-li tyto záznamy dále upravovat, máte k dispozici tlačítka Upravit a Odstranit.digi3

Stejně postupujte i v případě položek „Dosažené vzdělání“, „Certifikáty, diplomy, ceny“, „Knihy a publikace“ a „Členství v profesních organizacích“.
K úspěšnému dokončení vašeho profilu zbývají záložky „Mé cíle“ a „Mé dovednosti“, ve kterých postupujete shodně se záložkou „Můj životopis“. Nezapomeňte vždy Uložit.

3.3 Jak s profilovými informacemi naložit?

V záložce „Profil“ naleznete položku „Upravit stránku s profilem“. Zde máte možnost upravit stránku, jež se zobrazí ostatním uživatelům, kteří si vás v rámci Digifolia vyhledají.

V horní části této stránky je okno se záložkami, které zastupují informace, které lze v Digifoliu  zpracovávat. Číslo v závorce označuje počet položek v dané záložce. V dolní části je předpřipravený výběr informací (nejen) z vašeho profilu, který se osvědčil jako nejčastěji zobrazované informace. Vše můžete upravit dle svého přání.digi4

V horní části vyberete záložku, která obsahuje požadované informace, např. Profil, a požadovanou ikonu, např. „Informace z profilu“ přetáhnete myší do dolní části na vámi vybrané místo.digi5

Automaticky se otevře okno, ve kterém můžete zaškrtnout, které konkrétní informace z profilu máte zájem zveřejnit ve svém profilovém informačním okně. Nezapomeňte Uli.digi6

Informace v dolní části obrazovky můžete přesouvat na jiné místo tak, že kurzorem myši najedete na název daného pole, kurzor se změní na křížek se šipkami místo ramen a v tuto chvíli můžete blok přesunout na jiné místo. Nechcete-li daný blok nadále zobrazovat, klikněte na malý křížek (x) napravo od názvu bloku. U některých bloků najdete ještě malý symbol ozubeného kolečka. Ten umožňuje znovu upravit informace, které se v rámci daného bloku zobrazí.
Vlevo pod oknem s ikonami je tlačítko Změnit rozvržení pohledu. Po jeho stisknutí můžete zvolit počet sloupců, ve kterých chcete informace z profilu zobrazit a následně i jejich šířku a rozložení. Klikněte na Změnit rozvržení pohledu a požadované grafické rozvržení bude nastaveno.
Nyní můžete kliknout na hlavní liště Digifolia na záložku „Zobrazit stránku s profilem“ a podívat se, jak váš profil uvidí ostatní uživatelé.

4. Co to je pohled?

Pohledem se v Digifoliu na www.rvp.cz rozumí stránka s vámi zvolenými informacemi, kterou zpřístupníte vámi zvolenému okruhu uživatelů (veřejnost, přátelé, vybraní uživatelé apod.) po vámi určenou dobu. Ostatní uživatelé nemají možnost tyto informace vidět, a to dokonce i v případě, že jsou přáteli uživatelů, kterým jste přístup umožnili.
Můžete mít také zcela soukromé pohledy, které nikomu dalšímu neukážete a které můžete využít např. pro reflexní nebo evaluační účely, případně je zpřístupníte po určité době.

4.1 Jak vytvořím pohled?

V hlavní liště Digifolia vyberte záložku „Moje portfolio“. Na výběr máte ze tří položek – „Moje pohledy“, „Moje soubory“ a „Moje blogy“.

V záložce „Moje soubory“ můžete zvolit soubory ze svého počítače a nahrát je do svého portfolia. Kliknete na Nahrát soubor, vyberete soubor ze svého PC, můžete upravit jeho název a popis, vytvořit pro něj štítek, abyste ho později snadněji našli, a soubor nahrajete. Prohlášení o autorských právech je nutno zaškrtnout, jinak soubor nebudete moci nahrát. Prohlášení si přečtěte a souhlasíte-li s ním, zaškrtněte jej. Celková kapacita vašich souborů je omezena na 50 MB.

Nejdůležitější záložkou jsou „Moje pohledy“. Zvolte Vytvořit pohled.

V horní části této stránky je okno se záložkami, které zastupují informace, které máme možnost v Digifoliu zpracovávat. Číslo v závorce označuje počet položek v dané záložce.
Vyberte záložku, která obsahuje požadované informace (např. Životopis), a požadovanou ikonu (např. „Jeden údaj ze životopisu“) přetáhnete myší do dolní části na vámi vybrané místo. Automaticky se otevře okno, ve kterém můžete zaškrtnout, které konkrétní informace z životopisu máte zájem zveřejnit. Nezapomeňte Uložit. Obdobně postupujete se všemi ostatními položkami. V záložce „Soubory, obrázky a videa“ máte možnost zobrazit nejen soubory, které jste uložili do „Moje soubory“, ale i obrázky a videa z jiných míst na internetu, resp. YouTube, pokud jde o video. Stačí jen zadat URL adresu umístění daného souboru. Požadované video se potom přehrává přímo ve vašem pohledu, nejedná se o odkaz.

Informace v dolní části obrazovky můžete přesouvat na jiné místo tak, že kurzorem myši najedete na název daného pole, kurzor se změní na křížek se šipkami místo ramen a v tuto chvíli můžete blok přesunout na jiné místo. Nechcete-li daný blok nadále zobrazovat, klikněte na malý křížek (x) napravo od názvu bloku. U některých bloků najdete ještě malý symbol ozubeného kolečka. Ten umožňuje znovu upravit informace, které se v rámci daného bloku zobrazí.

Vlevo pod oknem s ikonami je tlačítko Změnit rozvržení pohledu. Po jeho stisknutí můžete zvolit počet sloupců, ve kterých chcete informace z profilu zobrazit, a následně i jejich šířku a rozložení. Klikněte na Změnit rozvržení pohledu a požadované grafické rozvržení bude nastaveno.

Kdykoliv můžete vpravo pod oknem s ikonami kliknout na Zobrazit můj pohled a podívat se, jak bude váš pohled vypadat.

Jste-li spokojeni po grafické i obsahové stránce, stiskněte v dolní části obrazovky Další. Nazvěte svůj pohled, můžete doplnit popis, příp. štítek, a klikněte opět na Další.

Zde můžete zvolit, kdo bude mít právo váš pohled vidět. Vedle jednotlivých skupin i jednotlivých uživatelů je tlačítko + Přidat. Kliknete-li na něj, vybraný uživatel/vybraná skupina se zobrazí napravo v sekci „Přidáno“. Skupin nebo konkrétních uživatelů můžete mít libovolný počet. U každé skupiny můžete navíc definovat, zda bude mít časově neomezený přístup k tomuto pohledu (necháte kolonky Od: a Do: prázdné) nebo přístup omezíte tak, že pomocí ikony kalendáře napravo od kolonky zvolíte datum zahájení a ukončení zobrazování. Kteroukoliv skupinu můžete kdykoliv odebrat malým červeným křížkem u jejího jména.

V horní části obrazovky můžete zaškrtnout, zda souhlasíte s tím, aby ostatní uživatelé mohli kopírovat informace z vašeho pohledu či nikoli.

Koho do přístupových práv nezahrnete, nebude moci tento pohled a informace v něm obsažené zobrazit!

Pohledů můžete mít libovolné množství.

5. Na koho se mohu obrátit, kdybych měl/a jakékoli potíže?

V Digifoliu existuje Helpfolio, které pomáhá uživatelům s případnými potížemi s ovládáním systému. Pomoc vám také mohou poskytnout:

manažerka aktivity komunita
Pavlína Hublová
pavlina.hublova@nuv.cz
+420 245 001 432
+420 777 769 418

6. Pod jakou licencí jsou příspěvky publikovány?

Všechny materiály jsou publikovány pod licencí Creative Commons, což znamená, že je můžete stahovat, šířit a upravovat v případě, že uvedete autora, zachováte licenci a nebudete je využívat ke komerčním účelům. Zde najdete veškeré informace o této licenci.

7. Jaká jsou pravidla dodržování autorských práv?

U jiných než autorských objektů (texty, fotky, obrázky, ilustrace…) musí být uvedené přesné bibliografické údaje.
TEXTY
Monografické publikace
VALENTA, Josef. Učíme (se) komunikovat: Metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. 1. vyd. Kladno : Občanské sdruženi AISIS, 2005. ISBN 8023945149. Kapitola 2.2, s. 21.
Sborníky
DE MAN, Paul. Rétorika temporality. In Umění, krása, šeredno: texty z estetiky 20. století. ZUSKA, Vlastimil. Praha : Karolinum, 2003. Ironie. s. 117 – 154. ISBN 8024605406. s. 147.
Časopisy
MORKES, František. Kořeny moderní školy a pedagogiky. Učitelské noviny. 2006, č. 6, s. 16 – 17. ISSN 01395718.
CD-ROM
Lidské tělo 2.0: interaktivní průvodce anatomií lidského těla – odpovídá učivu Základní školy [CD-ROM]. Praha : BSP Praha s. r. o., 2003 [cit. 2007-12-03]. Adresář: QUIZ/ARMS/qzar0012.png.

WEBOVÉ STRÁNKY
NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. Idnes.cz: Školská reforma: „Při hodině dobrý učitel jen nemele“ [online]. 26. října 2007 12:21. [cit. 2007-12-03]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/skolska-reforma-pri-hodine-dobry-ucitel-jen-nemele-fs9-/studium.asp?c=A071026_115854_studium_bar>.

OBRÁZKY
Obrazový materiál není možné použít ke komerčním účelům (autorovi je vyplacen honorář) bez souhlasu autora, nebo nakladatelství.
Obrazový materiál je možné čerpat bez omezení z webových stránek označených licencí Creative Commons, Public domain a Royalty free apod., které zaručují, že můžete obsah využít bez omezení.
Při použití obrazového materiálu z webových stránek označených licencí Public domain nebo Royalty free je nutné uvést (přímo u daného obrázku, nebo na konci materiálu) přesný zdrojový odkaz neboli URL adresu na konkrétní stránku, ze které byl daný obrázek čerpán.
Obrazový materiál klipart z nabídky Microsoft Office není možné využívat ke komerčním účelům.
Doporučené rozlišení obrazového materiálu 800 x 600 px.
Doporučená maximální velikost obrazového materiálu 250 kB.

Doporučujeme Otevřené galerie, kde jsou uveřejněna díla s otevřenou licencí.
Openphoto – http://www.openphoto.net/
PDphoto – http://pdphoto.org/
Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/
Gimp Savvy – http://gimp-savvy.com/PHOTO-ARCHIVE
Tripod Image Gallery – http://build.tripod.lycos.com/imagebrowser/photos/
National Park Service (NPS) – http://www.nps.gov/yell/press/images/
Visipix – http://www.visipix.com/
Visual Dictionary Online – http://visual.merriam-webster.com
Living Archives Collections – http://livingarchives.ca/node/318