Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Pro autory 

Manuál – Jak vložit DUM v 9 krocích

Jak vložit DUM v 9 krocích

Při vkládání či úpravě materiálu DUM se autor řídí informacemi uvedenými v administraci ve zvýrazněném poli.

1. Administrace

Po přihlášení do administrace klikni na Učební materiály a Stát se autorem DUM, posléze již můžeš Vložit nový materiál.

dum1

2. Vložit nový materiál

Vyplň formulář, zadej název materiálu

dum2

3. Vyplnit popis DUM

dum3

Popis výukového objektu DUM obsahuje povinné a nepovinné položky rozdělené do 6 částí – Základní popis, Popis z hlediska použití ve vzdělávání, Soubory tvořící učební materiál, Spoluautoři, Průřezová témata, Vazby na jiné materiály.

Povinné položky

Základní popis

 • Název materiálu je vyplněn automaticky.
 • Jazyk doplňte podle toho, v jakém jazyce je váš materiál.
 • Anotace je stručný popis vašeho materiálu. Ve dvou třech větách byste měli napsat to podstatné, co by se měl při úvodním seznámení dozvědět případný uživatel vašeho materiálu. Anotace ke každému materiálu jsou formulovány ve větách (velké první písmeno, na konci tečka) tak, aby se v nich důležitá (popisná) slova objevila v prvním pádě jednotného čísla. Např. „Pracovní list pro žáka pracující s pojmy násobek, dělitel a násobitel.“
 • Klíčová slova charakterizují příslušný učební materiál a lze pak podle nich materiály vyhledávat. Klíčová slova je nutné psát malými písmeny a uvádět v prvním pádě jednotného čísla nebo v infinitivu (zejména pro učitele jazyků). Napište tedy prosím u každého materiálu přibližně pět slov, která co nejvíce vystihují jeho obsahovou i didaktickou podstatu. Na každém řádku může být zapsáno jen jedno slovo, proto pište každé slovo na nový řádek.

Popis materiálu z hlediska použití ve vzdělávání

Tato kategorie má několik položek, jejichž význam je následující:

 • Typ interakce označuje, zda je vkládaný materiál určen k přímé práci žáků (např. pracovní list se zadáním problému) – v tom případě jde o Aktivitu, nebo zda jde o materiál, který pomůže vysvětlit probírané téma (například prezentace historické události) – pak jde o Výklad, popřípadě jde o materiál, který je kombinací obojího (například výkladová prezentace obsahující otázky pro žáky) – v tom případě jde o Kombinované.
 • V položce Druh výukového zdroje musíte konkrétněji určit, zda je váš materiál určen k přímé práci žáků (Pracovní list), je pomůckou pro výklad (Prezentace), jde o pracovní list, který je určen k testování (Test), je popisem chemického, fyzikálního (apod.) pokusu (Pokus), nebo jde o text bez dalších úkolů (Souvislý text) – do této kategorie zařazujeme pro zjednodušení i audio a video ukázky.
 • Položku Typická délka použití vyplňovat nemusíte. Pokud ale víte, kolik času z vyučovací hodiny jste danému materiálu věnovali, uveďte to.
 • Položka Zařazení materiálu podle RVP je pro náš portál jedna ze zásadních. Každý vložený materiál musí být navázán na jeden konkrétní očekávaný výstup, to znamená, že musí zřetelně přispívat k jeho naplnění. Výjimky jsou tři. První tvoří předškolní vzdělávání, kde své materiály řadíte do činností, témat nebo jejich kombinací.
  Druhou výjimkou jsou průřezová témata, kde očekávané výstupy nejsou povinné a materiál zařadíte pouze do tematických okruhů. Takto postupujte v případě, že materiál patří pouze k průřezovému tématu. Pokud lze materiál zařadit ke konkrétnímu vzdělávacímu oboru a zároveň jej propojit s průřezovým tématem, vložte v této kategorii pouze vzdělávací obor (po očekávaný výstup) a v nepovinných položkách přiřaďte materiál k vybraným průřezovým tématům.
 • Třetí výjimka se týká odborného vzdělávání, kde je třeba zvolit příslušné RVP. Není možné vybírat ze všech RVP najednou, výběr probíhá v jednotlivých krocích. Nejprve je třeba vybrat odvětví, dále pak pododvětví, a na konec příslušné RVP.
 • Specifické vzdělávací potřeby vyplňte pouze v případě, že je váš materiál určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.

Soubory tvořící učební materiál

V kategorii Soubory tvořící učební materiál svůj materiál nahrajete do systému.

Nepovinné položky

Spoluautoři

 • V této kategorii je automaticky vyplněno vaše jméno. Pokud ale chcete přidat ještě jméno spoluautora, můžete. Tato položka není povinná.

Průřezová témata

 • Svůj materiál můžete zařadit nejen k příslušnému vzdělávacímu oboru/oboru vzdělávání, ale zároveň jej můžete spojit s jedním a více ze šesti průřezových témat a jejich tematickými okruhy. Množství průřezových témat a jejich tematických okruhů, se kterými váš materiál propojíte, je zcela na vás. Výběr uskutečňujete vždy z nabídky podle vybraného RVP.
 • Průřezové téma je možné zvolit i z nabídky odborného vzdělávání.

Vazby na jiné materiály

 • Kategorie Vazby na jiné materiály je určena pouze těm autorům, kteří vkládají sadu materiálů a chtějí zdůraznit jejich propojení, popřípadě navazují svým materiálem na nějaký jiný. Můžete vkládat vazby na kterýkoli publikovaný i zatím nepublikovaný materiál – stačí vám znalost tzv. identifikátoru materiálu.

4. Vyplnit Základní popis materiálu

dum4

5. Vyplnit Popis materiálu z hlediska použití ve vzdělávání

dum5

6. Upravit soubory – nahrávání souborů

dum6

7. Rozpracované materiály, možné úpravy či změny, poslední kontrola před odesláním k publikaci

dum7

8. Publikovat materiál, materiál je připraven k odeslání k publikaci

dum8

9. Info pro autora: Výukový materiál byl uzavřen a odeslán k publikaci

dum9

Co se děje, když je materiál DUM odeslán k publikaci

Každý digitální učební materiál je prvně zkontrolován koordinátorem modulu DUM. V případě obzvláště zajímavých materiálů, které ale mají zásadní nedostatky a hrozí, že by byly recenzentem zamítnuty, může koordinátor vrátit materiál zpět autorovi k opravě. V případě absolutně nevyhovujících materiálů může takové materiály koordinátor rovnou zamítnout. Nejčastěji však dochází k tomu, že je materiál přidělen příslušnému recenzentovi, který jej posoudí podle předepsaných parametrů. Mohou nastat tři situace:

 • Materiál, který ve všech parametrech vyhoví požadavkům Metodického portálu, je odeslán  k jazykové korektuře a editaci, poté ke koordinátorovi DUM ke grafické úpravě, kontrole uvedených zdrojů, následně je oceněn hvězdičkami a publikován.
 • V případě, že materiál v některých parametrech nevyhovuje požadavkům, je autor vyzván    k úpravě problematických částí. Připomínky recenzenta a materiál k úpravě autor nalezne ve svém Administračním rozhraní. Upravený materiál autor znovu uloží a odešle k publikaci. Autor má na upravení materiálu 30 dní. Každý materiál je možné vložit maximálně třikrát. Pokud není publikován ani napotřetí, je automaticky zamítnut.
 • Materiál ve většině parametrů nevyhovuje požadavkům úložiště. Recenzent jeho publikaci zamítne.

Autor je o všech krocích průběžně informován e-mailem.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na nás zde.

Důležitá informace pro vkládání většího množství materiálů do modulu DUM

 • Vzhledem k množství vkládaného materiálu do modulu DUM prosíme o vkládání max. tří čtyř materiálů týdně. Vložení určitého počtu materiálů do konkrétního data je možné po dohodě s koordinátorem. Často dochází k tomu, že autor vloží velké množství DUMů, které nejsou po formální stránce v pořádku (např. chybí naše povinné zápatí, není správně citováno atd.). Tyto materiály jsou autorovi posléze vráceny k přepracování, což je v důsledku kontraproduktivní pro obě strany. Takže důrazně doporučujeme vložit jeden materiál, poslat koordinátorovi e-mail, koordinátor zkontroluje a pošle autorovi info, že může vložit další materiály. Díky za pochopení!

zpracování: Tereza Hubená, Ivo Krobot a Pavlína Hublová