Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Autorská práva

Metodický portál RVP.CZ se hlásí k dodržování autorských práv ve všech jeho částech. Snažíme se v maximální možné míře dodržovat autorský zákon č. 121/2000 Sb. Každý, kdo chce publikovat na portálu, musí zajistit, že jeho materiál neobsahuje autorsky nezaručené části.

Autor proto při publikování zaručuje, že jeho materiál:

  • neobsahuje převzaté části cizího textu, které nejsou citovány,
  • není kompilátem jiného autorského textu,
  • uvádí literaturu, ze které čerpal,
  • použil obrazovou, audio a video dokumentaci tak, že neporušuje autorský zákon.

Proto zde uvádíme pravidla, kterými se musí autor při publikování na Metodickém portálu RVP.CZ řídit.

Text

Každá část textu, kterou jste sami nevytvořili (např. úryvek z knih, článků aj.), podléhá autorskému zákonu (autorský zákon č. 121/2000 Sb., § 31 odstavec a), který uvádí možnost nakládat se zveřejněnými autorskými díly v odůvodnitelné možné míře ve svém vlastním díle.

Chcete-li použít úryvek textu z tištěného nebo elektronického zdroje, je nutné u každého díla řádně uvést všechny použité zdroje – citaci. Forma každé citace musí odpovídat stanoveným normám – přesný popis, jak správně citovat texty z tištěných a elektronických zdrojů, najdete na stránce Bibliografické citace.

Foto, audio a video soubory

Ostatní části (fotky, obrázky, ilustrace, audio a video části) lze v příspěvcích použít, pakliže jsou zaručena autorská práva (autor souhlasí s publikováním na Metodickém portálu).

Existují dvě možnosti zajištění autorských práv u materiálu, který není vaším dílem:

1. Autor či nakladatel díla vám poskytne písemný souhlas se zveřejněním na Metodickém portálu. V tomto případě je nutné nejen tuto skutečnost uvést u příslušného materiálu (např. Autor Petr Novák souhlasí se zveřejněním na Metodickém portálu.), ale je rovněž nezbytně nutné tento písemný souhlas (např. e-mailem) přeposlat nám.

2. Použijete takový materiál, který je nabízen na internetu pod licencí, která umožňuje jeho další komerční použití (v případě článků a DUMů) nebo jeho další nekomerční použití (v případě ostatních částí portálu). V tomto případě uvedete u materiálu přesnou URL adresu, kde lze daný materiál nalézt, a licenci, pod kterou je publikován.

V sekci Otevřené galerie naleznete odkazy na galerie, které jsou obvykle označovány jako Open Source či otevřené. Z těchto galerií je možno čerpat některé uveřejněné materiály ke komerčním účelům. V této sekci je také dopodrobna vysvětlena problematika citace obrazového materiálu, na níž jsou kladeny zvláštní nároky. Pakliže citujete obrázek z Otevřených galerií, musíte uvést citaci. Ta by měla v ideální podobě obsahovat jméno autora obrázku (je-li znám), datum vložení obrázku do Vašeho materiálu, licenci, pod kterou je obrázek dostupný, a URL adresu zdroje.