Autorská práva Bibliografické citace Licence Netiketa Pravidla používání Souhlas se zpracováním osobních údajů Typografické zásady

Bibliografické citace – verze platná do 13. 4. 2016

Tato stránka již není aktualizována, zobrazte novou verzi >>ZDE<<.

Doporučení pro vytváření příspěvků pro Metodický portál RVP.CZ

 1. Je možné při tvorbě příspěvků využívat cizí zdroje informací?
  Ano, umožňuje nám to Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Podle § 31 odstavce a) lze „…nakládat se zveřejněným autorským dílem v odůvodnitelné možné míře pro účel citace ve svém vlastním díle“.
 2. V jakém míře mohu využívat cizí zdroje?
  Autorský zákon hovoří o možnosti citace v odůvodnitelné míře – tzv. malá citace. Tato část zákona plně postačuje pro potřeby využití částí textů, zvuků a videa při tvorbě příspěvků. Důležité je, aby každý vytvořený příspěvek byl zřejmým autorským dílem a citace/zdroje využíval jen ve skutečně odůvodnitelné míře.
 3. Jak vyhledávat vhodné zdroje?
  Při vyhledávání na internetu bychom se měli pokusit najít primární a spolehlivé zdroje. Obrázky je možné použít pouze z otevřených databází nebo při zajištění souhlasu autora či majitele autorských práv.
 4. Kde v souboru uvádět bibliografickou citaci?
  Citujte pomocí číselných odkazů v textu a zdroj uveďte na dané straně pod čarou. Nejde-li to jinak, uveďte zdroje na konci svého příspěvku. U obrázků, tabulek, grafů aj. použijte přímou citaci pod objektem. Forma citace musí být v celém příspěvku jednotná.
 5. Užitečné odkazy ohledně citací
  Zajímavý a komplexní kurz Citace a citování dle normy ČSN ISO 690 naleznete zde, když dole v sekci Doporučujeme další otevřené kurzy přejdete na zmiňovaný kurz a kliknete na odkaz Vstoupit do kurzu.

  Další odkazy:

Jak by měla vypadat správná citace

A. Tištěná média

citace1

Poznámka: Nebylo-li citované knize přiděleno standardní číslo ISBN, je posledním prvkem v bibliografické citaci údaj o roku vydání (datum publikování), např.:

DROBNÝ, Josef. Dálková pásová doprava. Praha : SNTL, 1970. s. 14–15.

Monografické publikace

VALENTA, Josef. Učíme (se) komunikovat: Metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. 1. vyd. Kladno :  Občanské sdruženi AISIS, 2005. ISBN 8023945149. Kapitola 2.2, s. 21.

Sborníky

DE MAN, Paul. Rétorika temporality. In Umění, krása, šeredno: texty z estetiky 20. století. ZUSKA, Vlastimil. Praha : Karolinum, 2003. Ironie. s. 117–154. ISBN 8024605406. s. 147.

Časopisy

MORKES, František. Kořeny moderní školy a pedagogiky. Učitelské noviny. 2006, č. 6, s. 16–17.


B. Elektronické dokumenty

Shodné s tištěnými dokumenty, rozdíly jsou uvedené níže.

citace2

CD-ROM

Lidské tělo 2.0: interaktivní průvodce anatomií lidského těla – odpovídá učivu Základní školy [CD-ROM]. Praha : BSP Praha s.r.o., 2003 [cit. 2007-12-03]. Adresář: QUIZ/ARMS/qzar0012.png.

Webové stránky

NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. Idnes.cz: Školská reforma: „Při hodině dobrý učitel jen nemele“ [online]. 26. října 2007 12:21. [cit. 2007-12-03]. Dostupný z WWW: <http://zpravy.idnes.cz/skolska-reforma-pri-hodine-dobry-ucitel-jen-nemele-fs9-/studium.asp?c=A071026_115854_studium_bar>.

Obrázky, audio a video soubory

V tomto případě je existence legálních, volně dostupných databází velmi omezená, stejně jako možnost jejich použití. Toto omezení je v nesouladu s množstvím obrázků, fotek, audio a video souborů, které jsou nyní nelegálně šířeny prostřednictvím internetu ke stažení. Doporučujeme v maximální možné míře dodržovat Autorský zákon. Vyhledávejte primární zdroje a přesvědčte se, zda je možné vámi vybranou část legálně využít pro vzdělávací účely. Získejte co nejvíce informací k vytvoření citací. V případě nejasností a otázek se na nás obraťte.

Citace obrazového materiálu

Na citaci obrazového materiálu jsou kladeny zvláštní nároky. Pakliže citujete obrázek z Otevřených galerií, musíte uvést citaci. Ta by měla, v ideálním případě, odpovídat citaci Webové stránky (příklad viz níže). V minimální podobě lze obrázek citovat tak, že  uvedete datum vložení obrázku do Vašeho materiálu, licenci, pod kterou je obrázek dostupný, a URL adresu zdroje.

U licence Creative Commons by však i u této minimální možné citace měl být – podle některých výkladů autorského práva – uveden rovněž autor, pokud je znám, (příp. rovněž i název díla). V tomto případě by minimální citace měla následující podobu: autor; název díla; datum; licence; zdroj. Prosíme o respektování tohoto doporučení.

U obrázků ze zdroje http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page použijte odkaz na stránku, která obsahuje veškeré informace o zvoleném obrázku, např. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PortraitOfAnIguana.jpg. Nikoliv jen http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/PortraitOfAnIguana.jpg, taková citace je chybná, jde vidět jen obrázek, kolem něhož je černá plocha, a není vidět licence atd. Nutné tedy odkázat na stránku s obrázkem, pod nímž je uvedená licence.

Maximální možná citace:

GERARD, David. Commons.wikimedia.org : McIntosh with sticker by Lars Zapf 2006-03-30 cropped.jpg [online]. 2006-03-30 [cit. 2009-12-03]. Dostupný pod licencí Creative Commons - Uveďte autora 2.0 Generic na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:McIntosh_with_sticker_by_Lars_Zapf_2006-03-30_cropped.jpg>

Minimální možná citace u obrazového materiálu:

PiccoloNamek. [cit. 2011-06-19]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GreenApple.png >