Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já (dále jen “Subjekt osobních údajů”) uděluji souhlas Národnímu ústavu pro vzdělávání, školskému poradenskému zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, se sídlem Weilova 127/6 102 00 Praha 15, IČO 00022179 (dále jen “Správce”), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen “Nařízení”) zpracovával a uchovával mé osobní údaje, a to za následujících podmínek.

Osobní údaje, které budou evidovány a zpracovávány: jméno; příjmení; e-mailová adresa. V případě, že subjekt údajů dobrovolně vloží ke svému profilu svoji fotografii, bude navíc zpracováván i tento údaj.

Účelem zpracování a uchování osobních údajů na základě tohoto souhlasu je vytvoření a možnost přihlášení uživatele k uživatelskému profilu, což jej následně opravňuje ovlivňovat nebo vytvářet obsah Metodického portálu RVP.CZ. Osobní údaje jsou též zpracovány a uchovávány za účelem rozesílky newsletteru Metodického portálu RVP.CZ na uvedenou e-mailovou adresu. Osobní údaje budou zpřístupněny výlučně osobám pověřeným Správcem k jejich zpracování a k bezpečnému uchování.

Osobních údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu fungování webu Metodického portálu RVP.CZ, případně do odvolání souhlasu Subjektem osobních údajů. Tento souhlas je možné bezplatně odvolat písemně na adresu Správce. Po případném odvolání souhlasu Subjektem osobních údajů nebude nadále Správce poskytovat plnění uvedené agendy. Uživatelský profil Subjektu osobních údajů bude blokován, nebude již přístupný a osobní údaje již nebudou nadále zpracovávány.

Subjekt osobních údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování, uchovávání a ochraně osobních údajů, a že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt osobních údajů byl též poučen v souladu s Nařízením o všech svých právech, zejména právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu/výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a vznesení námitky proti jejich zpracování. Další informace o ochraně osobních údajů včetně pravidel používání Metodického portálu RVP.CZ naleznete zde.