Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Pro autory 

Popis DUM

Povinné položky

Základní popis

 • Název materiálu je vyplněn automaticky.
 • Jazyk doplňte podle toho, v jakém jazyce je váš materiál.
 • Anotace je stručný popis vašeho materiálu. Ve dvou třech větách byste měli napsat to podstatné, co by se měl při úvodním seznámení dozvědět případný uživatel vašeho materiálu. Anotace ke každému materiálu jsou formulovány ve větách (velké první písmeno, na konci tečka) tak, aby se v nich důležitá (popisná) slova objevila v prvním pádě jednotného čísla. Např. „Pracovní list pro žáka pracující s pojmy násobek, dělitel a násobitel.“
 • Klíčová slova charakterizují příslušný učební materiál a lze pak podle nich materiály vyhledávat. Klíčová slova je nutné psát malými písmeny a uvádět v prvním pádě jednotného čísla nebo v infinitivu (zejména pro učitele jazyků). Napište tedy prosím u každého materiálu přibližně pět slov, která co nejvíce vystihují jeho obsahovou i didaktickou podstatu.

Popis materiálu z hlediska použití ve vzdělávání

Tato kategorie má několik položek, jejichž význam je následující:

 • Typ interakce označuje, zda je vkládaný materiál určen k přímé práci žáků (např. pracovní list se zadáním problému) – v tom případě jde o Aktivitu, nebo zda jde o materiál, který pomůže vysvětlit probírané téma (například prezentace historické události) – pak jde o Výklad, popřípadě jde o materiál, který je kombinací obojího (například výkladová prezentace obsahující otázky pro žáky) – v tom případě jde o Kombinované.
 • V položce Druh výukového zdroje musíte konkrétněji určit, zda je váš materiál určen k přímé práci žáků (Pracovní list), je pomůckou pro výklad (Prezentace), jde o pracovní list, který je určen k testování (Test), je popisem chemického, fyzikálního (apod.) pokusu (Pokus), nebo jde o text bez dalších úkolů (Souvislý text) – do této kategorie zařazujeme pro zjednodušení i audio a video ukázky.
 • Položku Typická délka použití vyplňovat nemusíte. Pokud ale víte, kolik času z vyučovací hodiny jste danému materiálu věnovali, uveďte to.
 • Položka Zařazení materiálu podle RVP je pro náš portál jedna ze zásadních. Každý vložený materiál musí být navázán na jeden konkrétní očekávaný výstup, to znamená, že musí zřetelně přispívat k jeho naplnění. Výjimky jsou pouze dvě. První tvoří předškolní vzdělávání, kde své materiály řadíte do činností, témat nebo jejich kombinací.
 • Druhou výjimkou jsou průřezová témata, kde očekávané výstupy nejsou povinné a materiál zařadíte pouze do tematických okruhů. Takto postupujte v případě, že materiál patří pouze k průřezovému tématu. Pokud lze materiál zařadit ke konkrétnímu vzdělávacímu oboru a zároveň jej propojit s průřezovým tématem, vložte v této kategorii pouze vzdělávací obor (po očekávaný výstup) a v nepovinných položkách přiřaďte materiál k vybraným průřezovým tématům.
 • Třetí výjimka se týká odborného vzdělávání, kde je třeba zvolit příslušné RVP. Není možné vybírat ze všech RVP najednou, výběr probíhá v jednotlivých krocích. Nejprve je třeba vybrat odvětví, dále pak pododvětví, a na konec příslušné RVP (vzdělávací obor).
 • Specifické vzdělávací potřeby vyplňte pouze v případě, že je váš materiál určen žákům se specifickými vzdělávacími potřebami.
 • V kategorii Soubory tvořící učební materiál svůj materiál nahrajete do systému.
 • V této kategorii je automaticky vyplněno vaše jméno. Pokud ale chcete přidat ještě jméno spoluautora, můžete. Tato položka není povinná.
 • Kategorie Vazby na jiné materiály je určena pouze těm autorům, kteří vkládají sadu materiálů a chtějí zdůraznit jejich propojení, popřípadě navazují svým materiálem na nějaký jiný. Můžete vkládat vazby na kterýkoli publikovaný i zatím nepublikovaný materiál – stačí vám znalost tzv. identifikátoru materiálu.

Soubory tvořící učební materiál

 • V kategorii Soubory tvořící učební materiál svůj materiál nahrajete do systému.

Nepovinné položky

Spoluautoři

 • V této kategorii je automaticky vyplněno vaše jméno. Pokud ale chcete přidat ještě jméno spoluautora, můžete. Tato položka není povinná.

Průřezová témata

 • Svůj materiál můžete zařadit nejen k příslušnému vzdělávacímu oboru, ale zároveň jej můžete spojit s jedním a více ze šesti průřezových témat a jejich tematickými okruhy. Množství průřezových témat a jejich tematických okruhů, se kterými váš materiál propojíte, je zcela na vás. Výběr uskutečňujete vždy z nabídky podle vybraného RVP.

Vazby na jiné materiály

 • Kategorie Vazby na jiné materiály je určena pouze těm autorům, kteří vkládají sadu materiálů a chtějí zdůraznit jejich propojení, popřípadě navazují svým materiálem na nějaký jiný. Můžete vkládat vazby na kterýkoli publikovaný i zatím nepublikovaný materiál – stačí vám znalost tzv. identifikátoru materiálu.

Materiály ke stažení:

Popis DUM