Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Wiki

Wiki na Metodickém portálu vznikl v rámci projektu Metodika II. Je jedním z komunitních částí portálu, kde mohou učitelé sdílet své zdroje, znalosti a zkušenosti. Smyslem wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu s akcentem na podporu online spolupráce.

Manuál pro autory – WIKI /  Vše o modulu Wiki

Kabinet – sdílení digitálních učebních pomůcek

Sekce Kabinet funkčně a obsahově doplňuje modul dum.rvp.cz. Na rozdíl od modulu DUM, který slouží ke sdílení digitálních učebních materiálů (pracovních listů, prezentací apod.), slouží Kabinet ke sdílení menších elektronických objektů, ze kterých mohou být digitální učební materiály tvořeny – obrázky, mapy, videa, zvukové nahrávky apod.)  V kabinetu je rovněž možné sdílet a společně tvořit učební texty (učební úlohy, cvičení, diktáty apod., texty ke studiu apod).

Knihovna – sdílení pedagogických znalostí

Sekce Knihovna je prostorem pro sdílení pedagogických znalostí. V Pedagogickém lexikonu vzniká aktualizovaný přehled pedagogické terminologie. Uživatelé Metodického portálu zde mohou společně vytvářet nová hesla týkající pedagogické problematiky nebo témat, která jsou jim blízká. Tímto způsobem jsou zde například tvořena hesla, která jsou souhrnem z diskuzí na Metodickém portále.

Některá hesla jsou tvořena členy expertní skupiny Metodického portálu. Takto vytvořená hesla jsou garantována a je možné na nich spolupracovat pouze doplňováním příkladů z praxe (viz. Vytváření hesel v Pedagogickém lexikonu). V Nápadech a návodech mají uživatelé Metodického portálu možnost sdílet pedagogická „know-how“ (např. postupy na výrobky s dětmi, postupy pro školní administrativu apod.)

Sborovna – sdílení plánování výuky

Sekce Sborovna umožňuje učitelům spolupráci a vzájemnou podporu při plánování výuky. Sborovna nabízí možnost sdílet tematické a týdenní plány, přípravy na výuku a aktivity, které je možné realizovat během jednotlivých vyučovacích hodin nebo celých vyučovacích bloků.  Každý uživatel se může rozhodnout, zda dokumenty didaktického plánování bude sdílet veřejně, nebo jen s vybranými uživateli Metodického portálu.

Autoři wiki se řídí obecnými informacemi, které upravují vztah mezi Metodickým portálem a jeho uživateli. Přečtěte si jednotlivé položky obecných informací.