Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

E-learning

Základní pravidla vývoje e-learningového kurzu pro autory

Základní vizí modulu e-learning na portálu rvp.cz je vytvořit kurzy, které budou navázány na materiály uveřejněné na portálu a přispějí k dalšímu vzdělávání pedagogů.

Je třeba se seznámit s příspěvky na portálu (články, DUMy, diskuze), které mají souvislost s tématem, které kurz zpracovává, a ty vhodné zařadit mezi studijní opory kurzu.

Prvním krokem při vytváření kurzu je návrh jeho přesné struktury. Při vývoji kurzu vám to umožní lépe se držet zadaného tématu. Pozdější změny jsou možné, ale vždy si vyžádají nějaký čas navíc, proto pozor na zpoždění vývoje kurzu.

Struktura kurzu

1. Název kurzu

2. Autor/autoři kurzu

3. Učitel/učitelé kurzu

4. Komu je kurz určen

5. Požadované vstupní znalosti studentů

Zde uveďte, jaké znalosti by měl mít studující před samotným začátkem kurzu. U kurzů navazujících také uveďte, které kurzy mohou tyto znalosti zajistit. U některých kurzů lze požadavky pro studium nahradit vstupním testem, na jehož základě lze pokračování ke studiu doporučit, nebo navrhnout kroky k získání chybějících znalostí.

6. Požadované technické vybavení studentů

7. Popis kurzu

V této části uveďte základní informace o kurzu:

 • plánovaný časový rozsah kurzu (délka bude zpravidla 3 měsíce, je třeba uvést týdny/lekce + hodiny/lekce)
 • jasně stanovený cíl kurzu
 • způsoby komunikace s učitelem a se spolužáky
 • množství zpracovaných úkolů a způsob jejich vyhodnocení
 • vypsat studijní opory – články, včetně portálových (+ stránkový rozsah lekcí)
 • specifikace znalostí, dovedností po absolvování kurzu
 • podmínky pro úspěšné absolvování

8. Vlastní text vyučovaného kurzu

Text dělte do tematicky zaměřených kapitol přiměřené velikosti. Text by měl být rozložen do 7 – 9 témat. Každá kapitola by měla mít:

 • stručný náhled kapitoly
 • cíl – to, co se student naučí a jaké případy bude schopen řešit po jejím prostudování
 • seznam klíčových slov kapitoly
 • výklad – studijní materiály
 • shrnutí vykládané látky
 • činnosti pro studenta

9. Další materiály

V e-kurzu můžeme využít tyto aktivační prvky pro oživení studia:

 • obrázky
 • animace podtrhující text
 • animované otázky, příběhy
 • podbarvení textu, zvýraznění
 • ikony
 • zvukové nahrávky
 • video nahrávky

K vložení těchto prvků je potřeba dodat scénář použití tohoto prvku, podle kterého programátor vše nastaví v systému a pošle autorovi k připomínkování. V samotném textu kurzu se toto označuje hvězdičkami (** př. Video1**) a dodává se jako samostatný soubor.

10. Pokyny pro lektora

U některých částí kurzu budete možná mít potřebu lektorovi doplnit informace. Zcela jistě budete muset přidat instrukce k hodnocení úkolů a správná řešení a hodnocení testů.

Závěr studia

Každý kurz uzavírá závěrečný test nebo úkol a hodnocení kurzu. Otázky závěrečného testu většinou vycházejí z otázek, které byly definovány pro jednotlivé lekce. Vyhodnocení testu bude u předdefinovaných odpovědí automatické (systémem), u otevřených odpovědí provede hodnocení lektor.

Způsob odevzdání podkladů ke kurzu

Autor, který si bude kurz sám vkládat do Moodlu, odevzdá před započetím prací textový dokument, ve kterém budou zpracované body 1. – 7. a 10 a obsah jedné ukázkové lekce.

Autor, který kurz do Moodlu sám vkládat nebude, odevzdá obsah kurzu včetně všech lekcí a studijních materiálů v elektronické podobě jako textový dokument zpracovaný podle výše uvedené osnovy. Pokud je to třeba, budou přiloženy soubory s dalšími materiály (obrázek, video, zvuk).