Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pro autory 

Typografické zásady

Doporučení pro vytváření textů na Metodickém portálu

Každý, kdo vytváří elektronické dokumenty, by měl znát a dodržovat základní typografická pravidla. Aby bylo možné texty umístěné na Metodickém portálu jednoduše vyhledávat a především používat, je nutné při jejich vytváření dodržovat některá další doporučení. Pravidla jsou formulována v následujícím seznamu:

1. Povinný text, informace o zdroji

Dokumenty textového a tabulkového charakteru musí mít v zápatí uveden text: „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je (jméno a příjmení autora). Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).“ Tento text je psán kurzívou, zarovnán na střed, velikost písma 11, typ písma totožný jako v dokumentu. Stejný text je umístěn ve vlastnostech dokumentu (Soubor Vlastnosti). Pro autory pracovních listů a prezentací (OpenOffice.org Write a Impress, Microsoft Office Word a PowerPoint) jsou připravené šablony, které tyto požadavky již splňují.

2. Formáty souborů

Na Metodický portál jsou přijímány formáty dokumentů, které jsou ve školách běžně používané. Preferujeme používání otevřených dokumentů, ale v případě, že je nepoužíváte, vytvoříme doplňkové verze za vás. Nejčastější formáty:

  • textové dokumenty – OpenDocument (koncovka ODT, Write OpenOffice.org), Rich Text Format (koncovka RTF) nebo Word (koncovka DOC, Microsoft Office ve verzi 2000, resp. 2003);
  • prezentace – OpenDocument (koncovka ODP, Impress OpenOffice.org), PowerPoint (koncovka PPT a PPTX Microsoft Office ve verzi 2000, resp. 2003).

Do příloh je možné vložit dokumenty ve formátu: DOC, XLS, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP a ZIP. Obrázky jsou součástí textu příspěvku. Ve formátu PDF přijímáme pouze obrazové přílohy ze speciálních programů, a to pouze ve funkci náhledu. Soubory Smart Notebook nepřijímáme (licenční omezení). Textové přílohy posílejte v editovatelných formátech.

3. Formátování textu aneb nejčastější prohřešky

  • mezerník – vodorovné odsazení se nevytváří více mezerami (mezerníkem) vedle sebe, místo toho se využívá tabulátor, vhodné umístění zarážek, příp. odsazení prvního řádku odstavce;
  • enter – používá se pouze k zakončení odstavce;
  • ukončení stránky – vytváří se pomocí zalomení stránky;
  • styly – nadpisy odstavců i běžný text by měly být vytvářeny pomocí stylů.

Podtržený text

- Podtržený text není přípustný (doporučujeme např. vytučnit).

Písmo

- U písma v prezentaci vřele doporučujeme velikost 28–32, aby byl při projekci text dobře čitelný.

- Z hlediska přehlednosti velmi doporučujeme udržovat velikost odstavce v modulu Články do max. 10 řádků (po náhledu).

Výše popsaná pravidla směřují k jedinému cíli: aby bylo další využití dokumentů jednodušší!