Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se

Pro autory 

Typografické zásady

Doporučení pro vytváření textů na Metodickém portálu

Každý, kdo vytváří elektronické dokumenty, by měl znát a dodržovat základní typografická pravidla. Aby bylo možné texty umístěné na Metodickém portálu jednoduše vyhledávat a především používat, je nutné při jejich vytváření dodržovat některá další doporučení. Pravidla jsou formulována v následujícím seznamu:

1. Povinný text, informace o zdroji

Dokumenty textového a tabulkového charakteru musí mít v zápatí uveden text: „Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je (jméno a příjmení autora). Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).“ Tento text je psán kurzívou, zarovnán na střed, velikost písma 11, typ písma totožný jako v dokumentu. Stejný text je umístěn ve vlastnostech dokumentu (Soubor Vlastnosti). Pro autory pracovních listů a prezentací (OpenOffice.org Write a Impress, Microsoft Office Word a PowerPoint) jsou připravené šablony, které tyto požadavky již splňují.

2. Formáty souborů

Na Metodický portál jsou přijímány formáty dokumentů, které jsou ve školách běžně používané. Preferujeme používání otevřených dokumentů, ale v případě, že je nepoužíváte, vytvoříme doplňkové verze za vás. Nejčastější formáty:

  • textové dokumenty – OpenDocument (koncovka ODT, Write OpenOffice.org), Rich Text Format (koncovka RTF) nebo Word (koncovka DOC, Microsoft Office ve verzi 2000, resp. 2003);
  • prezentace – OpenDocument (koncovka ODP, Impress OpenOffice.org), PowerPoint (koncovka PPT a PPTX Microsoft Office ve verzi 2000, resp. 2003).

Do příloh je možné vložit dokumenty ve formátu: DOC, XLS, PPT, PPTX, ODT, ODS, ODP a ZIP. Obrázky jsou součástí textu příspěvku. Ve formátu PDF přijímáme pouze obrazové přílohy ze speciálních programů, a to pouze ve funkci náhledu. Soubory Smart Notebook nepřijímáme (licenční omezení). Textové přílohy posílejte v editovatelných formátech.

3. Formátování textu aneb nejčastější prohřešky

  • mezerník – vodorovné odsazení se nevytváří více mezerami (mezerníkem) vedle sebe, místo toho se využívá tabulátor, vhodné umístění zarážek, příp. odsazení prvního řádku odstavce;
  • enter – používá se pouze k zakončení odstavce;
  • ukončení stránky – vytváří se pomocí zalomení stránky;
  • styly – nadpisy odstavců i běžný text by měly být vytvářeny pomocí stylů.

Podtržený text

- Podtržený text není přípustný (doporučujeme např. vytučnit).

Písmo

- U písma v prezentaci vřele doporučujeme velikost 28–32, aby byl při projekci text dobře čitelný.

- Z hlediska přehlednosti velmi doporučujeme udržovat velikost odstavce v modulu Články do max. 10 řádků (po náhledu).

Výše popsaná pravidla směřují k jedinému cíli: aby bylo další využití dokumentů jednodušší!